برچسب‌ها ‘Social Network’

پروتکل شبکه های اجتماعی توزیع شده

تاکنون به این مورد فکر کرده اید که میان چندین شبکه اجتماعی در کدام فعالیت داشته باشید؟ از آنجا که هر کدام جهت بکارگیری امکانات خاصی طراحی شده اند، گاهاً یک فرد فعال در اینگونه شبکه ها نیاز به داشتن چندین اکانت در شبکه های اجتماعی مختلف دارد. پروفایلهای گوناگون و تعدد این شبکه های [...]

پروتکل گراف باز

اگر شما قبلا سایتی را در یک شبکه اجتماعی مانند فیس بوک به اشتراک گذاشته باشید، می دانید که بجز لینک سایت، مطلب مهم قابل فهمی از سایت به اشتراک گذاشته شده در شرح موضوعات قرار نمی گیرد و این وظیفه شماست که به عنوان شخص به اشتراک گذارنده سایت، مطالبی را در شرح لینک درج [...]