اگر شما قبلا سایتی را در یک شبکه اجتماعی مانند فیس بوک به اشتراک گذاشته باشید، می دانید که بجز لینک سایت، مطلب مهم قابل فهمی از سایت به اشتراک گذاشته شده در شرح موضوعات قرار نمی گیرد و این وظیفه شماست که به عنوان شخص به اشتراک گذارنده سایت، مطالبی را در شرح لینک درج [...]