پروتکل گراف باز

لوگوی پروتکل گراف باز

اگر شما قبلا سایتی را در یک شبکه اجتماعی مانند فیس بوک به اشتراک گذاشته باشید، می دانید که بجز لینک سایت، مطلب مهم قابل فهمی از سایت به اشتراک گذاشته شده در شرح موضوعات قرار نمی گیرد و این وظیفه شماست که به عنوان شخص به اشتراک گذارنده سایت، مطالبی را در شرح لینک درج کنید.

این کار چندان کار ساده ای نیست. هم زمان بر است و هم بشما رای به اشتراک گذاری تصویری نمونه از سایت دچار مشکل خواهید شد. از طرف دیگر، اگر چندین نفر این سایت را به اشتراک بگذارند، توضیحات آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد که این موضوع باعث سردرگمی افرادی می شود که لینک شما را دنبال می کنند. البته این کار فقط در صورتی امکان پذیر است که شخص به اشتراک گذارنده اطلاعات کاملی در این راستا داشته باشد. ولی تکلیف چیست؟

پروتکل گراف باز، ساختاری است که چندی پیش توسط شرکت فیس بوک جهت هماهنگ سازی سایتهای وب با سایتهای شبکه اجتماعی مطرح گردیده است. به کمک این پروتکل، طراح وب سایت میتواند با گنجانیدن مطالبی که در شبکه اجتماعی مهم به نظر می رسد کمکی شایانی به تبلیغ وب سایت مربوطه و پربازدیدکننده تر کردن آن نماید. این کار با درج اطلاعاتی که مطابق با ساختار پروتکل گراف باز در متن سایت گنجانیده شده است امکان پذیر بوده و کمک می کند که هر کسی فقط با یک کلیک بتواند وب سایت شما را با شرح و توضیحات کامل، همراه با تصویر به شبکه های اجتماعی متصل کند. به کمک این پروتکل سایت شما، هرچه بیشتر شبیه یک صفحه اختصاصی در سایتهای شبکه اجتماعی به نظر می آید.