تاکنون بحث طراحان وب بر سر بارگزاری سریع تصاویر بوده است. اغلب ما از تصاویری استفاده می کنیم که در استایلها و جاوااسکریپتهای صفحه بکار می رود. در هنگام فراخوانی این استایلها و توابع تصویری که هنوز بارگزاری نگردیده است، شروع به بارگزاری می کند و باعث ایجاد وقفه یا کندی نمایش می شود. طراحان وب برای جلوگیری از این حالت، تصاویر را پیش بارگزاری (پری لود) می کنند که در هنگام نیاز سریعا نمایش داده شوند و نیازی به بارگزاری نداشته باشند.

ولی فایده تکنیک پس بارگزاری چیست؟ در این حالت ما با استایل ها و اسکریپت ها کمتر درگیر هستیم و مشکل وقتی پیش می اید که ما صفحه ای پر از تصاویر مختلف را بخواهیم نمایش دهیم. از آنجا که این تصاویر در بدنه صفحه جای گرفته اند، به محض ارسال درخواست نمایش صفحه شروع به بارگزاری می کنند که این کار باعث می شود هم پهنای باند صرف بارگزاری همزمان تصاویر گردد و هم جهت نمایش صفحه نیاز به دانلود حجم اطلاعات بیشتری باشد. تصاویری که شاید در بخشهای زیرین صفحه قرار داشته باشند و در نگاه اول در صفحه اصلا در تیررس دید کاربران نیز قرار نداشته باشند. این اتفاق باعث کندی بارگزاری کل صفحه می گردد.

در تکنیک پس بارگزاری تصاویر، ما تصاویر مورد نظرمان را زمانی بارگزاری می کنیم که در تیررس دید کاربر قرار گیرند. تصویری پیش فرض جای خالی تصاویر بارگزاری نشده را پرکرده و به محظ این که کار بر صفحه را مثلا به صورت عمودی حرکت دهد تا به پایین صفحه حرکت کند، فقط تصاویری که در معرض دید کاربر قرار می گیرند شروع به بارگزاری می کنند (نه تمام تصاویر باقیمانده). این کار باعث نمایش سریعتر و بارگزاری سریعتر کل صفحه در هنگام درخواست نمایش صفحه جدید می گردد.