تاکنون به این مورد فکر کرده اید که میان چندین شبکه اجتماعی در کدام فعالیت داشته باشید؟ از آنجا که هر کدام جهت بکارگیری امکانات خاصی طراحی شده اند، گاهاً یک فرد فعال در اینگونه شبکه ها نیاز به داشتن چندین اکانت در شبکه های اجتماعی مختلف دارد. پروفایلهای گوناگون و تعدد این شبکه های کم کم برای فرد کاری دست و پاگیر، زمان بر و خسته کننده می شود و عملا این شبکه ها به جای کمک به ارتباط قویتر بین افراد تبدیل به یک مشکل جدی می گردد.

راه کاری که به منظور حل این مشکل پیشنهاد شده سیستمی تحت عنوان شبکه های اجتماعی توزیع شده می باشد. شبکه هایی که دارای مرکزیت واحد نبوده و در چندین سیستم مختلف توزیع شده باشند ولی در عین حال بتوانند با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند.

در حال حاضر بسیاری از شبکه های اجتماعی سعی براین دارند که با دادن وب سرویس جایگاه خود را بعنوان یک سیستم مرکزی بین کاربران باز کنند و با جذب مخاطبین بیشتر به عنوان یک قدرت مطلق مطرح شوند. ولی جذب کاربران با ترفندهای مختلف باعث تغییر سرویس دادن کاربران مختلف از روی یک شبکه اجتماعی به شبکه ای دیگر می شود که این عامل خود باعث درهم ریختگی بیشتری می گردد.

در سیستم شبکه های اجتماعی توزیع شده چندان اهمیتی ندارد که کاربر در کدام شبکه بیشتر فعال است. یکی از این پروفایلهای ساخته شده برای کاربر کافیست که به کاربر اجازه ورود به هر شبکه اجتماعی سازگار با این سیستم را داده و کاربر بتواند تمامی اطلاعات خود را از هر مکانی که خواست مورد مدیریت قرار دهد. در حال حاضر شبکه هایی همچون Friends in Feed‪, Distrib Social و Choice Social ‬ از این سرویس پشتیبانی می کنند.‬